Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP w Gdańsku

W dniu 03 marca 2023 roku odbył się VIII Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku. Obrady miały miejsce w sali konferencyjnej w Komendzie Powiatowej  PSP  w Starogardzie Gdańskim.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP bryg.w st.spocz.. Krzysztof Dietz . Powitał delegatów, prezesów kół województwa pomorskiego, Komendantów PSP  , emerytów a następnie powitał gości, którzy zostali zaproszeni na Zjazd w osobach:

  • nadbryg.w st.spocz. Zygmunta Politowskiego – Prezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie,
  • nadbryg. Piotra Sochę – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku ,
  • Jana Pietruszewskiego –  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku,
  • st.bryg. Tomasza Wardyna  –  Komendanta Powiatowego  PSP w Starogardzie Gdańskim,

Po wyborze Przewodniczącego obrad WZD kol. Czesława Olejnika, zapoznaniu delegatów z regulaminem obrad i przyjęciem porządku obrad, powołano Komisję Mandatowo-Wyborczą, Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną.

  • Następnie Prezes ZG ZEiRP RP  nadbryg.w st.spocz. Zygmunt Politowski wraz z czł. ZG ZEiRP RP Krzysztofem Dietz wręczyli „Odznaki Zasłużony dla ZEiRP RP
  •  nadbryg. Piotrowi Socha  Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku oraz 
  • st.bryg. Tomaszowi Wardynie – Komendantowi Powiatowemu PSP w Starogardzie Gdańskim

Podziękowanie Członkom Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezesom kół woj.pomorskiego  oraz wręczenie upominków dokonał Prezes ZOW ZEiRP  w Gdańsku . 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP za lata 2019 – 2023  przedstawił  Prezes Oddziału Zarządu – Krzysztof Dietz,

Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego ZEiRP za lata 2019- 2023  przedstawiła skarbnik – Barbara Konkel,

Sprawozdanie   Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę przedstawiła przewodnicząca – Halina Szymichowska

W dyskusji miały miejsce między innymi wystąpienia-  Prezesa ZG ZEiRP w Warszawie  – nadbryg.w st.spocz. Zygmunta Politowskiego ,

Pomorskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku – nadbryg. Piotra Sochy i innych zaproszonych gości.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przedstawiano kandydatury do 9 osobowego składu nowego ZOW i WKR. W wyniku tajnego głosowania i po ukonstytuowaniu się wybrano skład osobowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

– Krzysztof  Dietz                   Prezes ZOW ZEiRP RP  / Gdańsk/

 – Czesław  Olejnik                   V-ce Prezes  /Kwidzyn/

– Krzysztof Bartczak                 V-ce Prezes / Człuchów

 – Bożena Nachyła                    Skarbnik  Człuchów

 – Wiesław  Kiedrowicz            Sekretarz  /Kościerzyna/

 – Wiesław  Feliga                    czł. zarządu      /Gdańsk/

 – Marek Liss                            czł. zarządu   /Starogard Gd./

 – Andrzej Górnowicz                czł. zarządu  /Chojnice /

 – Henryk Januszewski              czł.zarządu  /Chojnice/

  Wybrano skład osobowy WKR.

– Halina Szymichowska                    Przewodnicząca /Kartuzy/

-Lech  Bątkowski                V-ce Przewodniczący  /Chojnice /

-Krzysztof  Młyński                       Sekretarz   / Kościerzyna/

Wybrano  2 delegatów na Zjazd  Krajowy ZEiRP RP

 Czesław  Olejnik   / Kwidzyn /

 Krzysztof  Bartczak    /Człuchów /

Na zakończenie Zjazdu Komisja Uchwał  i   Wniosków przedstawiła uchwałę.

  –  kontynuowanie działań w zakresie wzrostu stanuuzwiązkowienia w woj. pomorskim

  –  stała współpraca Zarządów Kół z administracją PSP wposzczególnych komendach

  – usprawnienie przepływu informacji n/t środków finansowych z Funduszu Socjalnego oraz stopień jego wykorzystania

  – nawiązanie współpracy z zaprzyjaźnionymi służbami mundurowymi na poziomie powiatu lub miasta na rzecz poprawy sytuacji życiowej emerytów

  -rozwijanie i wspieranie działania Zarządów Kół w zakresie turystyki, działalności kulturalnej i rekreacyjnej wśród emerytów i rencistów oraz ich rodzin

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie i zalecono Zarządowi Oddziału Wojewódzkiemu szczegółowego opracowania jej dla potrzeb Kół i realizacji na bieżącą kadencję.

Na zakończenie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego jeszcze raz wszystkim delegatom i uczestnikom Zjazdu serdecznie podziękował za aktywny udział w jego pracach i ogłosił  iż VIII  Zjazd Wojewódzki ZEiRP w Gdańsku został zamknięty.

Opracował:Prezes ZOW ZEiRP w Gdańsku Krzysztof Dietz

Gdańsk  10.03.2023 r.