Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII Zachodniopomorski Wojewódzki Zjazd Delegatów

W dniu 28 marca 2023 r. odbył się w Goleniowie VIII Zachodniopomorski Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Gośćmi honorowymi uczestniczącymi w Zjeździe byli:

 1. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nadbryg. Jarosław Tomczyk.
 2. Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  – nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski.
 3. Kapelan Wojewódzki Strażaków województwa zachodniopomorskiego – ks. st. bryg. Ryszard Szczygieł.
 4. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak.
 5. Ks Kanonik Waldemar Szczurowski – kapelan strażaków w Policach.

W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani podczas   walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 16 kołach naszego województwa oraz prezesi tych kół i członkowie zarządu wojewódzkiego Związku.

Uroczystości zjazdowe rozpoczął prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku płk poż. w st. spocz. Albin Piątkowski, witając delegatów i gości honorowych Zjazdu. Następnie uczestnicy tego spotkania uczcili chwilą ciszy zmarłych naszych działaczy w minionej kadencji.

Część regulaminowa Zjazdu obejmowała wybory komisji i przedstawienie sprawozdań zarządu wojewódzkiego, skarbnika i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji plenarnej przedstawiono program działania Związku w województwie, który został przyjęty do realizacji w całej czteroletniej kadencji. wojewódzkiego Związku.

W swoich wystąpieniach Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Tomczyk i Prezes ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski wskazywali na istotne elementy funkcjonowania w służbie i organizacji oraz podziękowali za wieloletnią współpracę i działalność na rzecz emeryckich pokoleń.

Kolejnym punktem programu były wyróżnienia oraz odznaczenia działaczy i osób udzielających pomocy w naszej działalności – którą prowadził Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol.  asp. Władysław Surdy, według poniższego wykaz;

Brązową Odznakę – Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Panu   st.ogn   Jarosławowi  Mycio

Odznaką Zasłużony DlaZwiązku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wyróżnieni zostali;

 1. Ks. Kanonik Waldemar Szczurowski – Kapelan Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej i Kapelan Powiatu Polickiego
 2. st.bryg. Krzysztof Makowski   Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu
 3. mł.bryg.  Piotr Maciejczak Komendant Powiatowy PSP w Policach
 4. st.bryg w st. spocz Marek Gendek – Koło w Policach
 5. mł.bryg Jerzy  Bartnik – Koło w Kołobrzegu
 6. mł.bryg. Mieczysław Burzyński – Koło w Kołobrzegu
 7. asp.wst. spocz Wiesław Kalinkiewicz Koło – w Gryficach
 8. st.ogn. Janusz Modrany – Koło w Gryficach
 9. Zygmubt Choroba – Koło  Świdwinie

 Jubilaci  85 ,80 i 70 lecie urodzin

      bryg.w st. Spocz. Jan Rysz  koło  Gryfino

      bryg. w  st.spocz. Ludwik Sabeł  koło  Myślibórz

      bryg. w st.spocz. Leonard Rysak , koło  Gryfice

      st.kpt. inż w st spocz. Jerzy Biniaszczyk koło Police

      st.ogn.Janusz Michniewicz Prezes  Koła w  Szczecinku

:Wyróżnienia wręczali: Komendant Wojewódzki PSP, Prezesi Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. 

Obrady Zjazdu prowadził wybrany podczas obrad Przewodniczący, którym był bryg.w st. spocz. Ludwik Sabeł- aktualny Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku.

Zjazd wybrał nowy zarząd wojewódzki i wojewódzką komisję rewizyjną oraz  trzech delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, którego organizacja planowana jest na miesiąc czerwiec 2023r.

Skład Zarządu Wojewódzkiego Związku i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku są następujące:

1 Albin Piątkowski  – Prezes

 2 Alicja Łaput         –  Wice Prezes  (Delegat na zjazd ZG) z Kołobrzegu

 3 Ludwik Sabeł       –  Wice Prezes z Myślibórz

 4 Sabina Bielecka    –  Sekretarz z Kołobrzegu

 5 Jan Rysz – Skarbnik z Gryfina

 6 Jarosław Kaleta     – członek  (Delegat na zjazd ZG) z Choszczna

 7 Leonard  Rysak- członek , z Gryfic

 8 Władysław Surdy członek z Polic

 9 Stanisław Rakowski , członek  z Koszalina

 10 Jacek Miechówka , członek z Wałcza

11 January Kędzierski  –  członek (Delegat na zjazd  ZG) ze Świdwina

Wojewódzka Komisja Rewizyjna;

1 Wiesław Bugalski – Przewodniczący , ze Świdwina

2Jan Lenard – Członek z Gryfic

3 Edward Halczyn – Członek ze Szczecina

Zakończenia Zjazdu dokonał Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEi RP RP Albin Piątkowski dziękując w szczególności Panu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za szeroką pomoc dla organizacji zarówno ze strony Komendy Wojewódzkiej jak i coraz liczniejszej grupy komend powiatowych PSP. Jesteśmy przekonani, że nadal będzie się zacieśniać pomoc i współpraca partnerska między pokoleniami służby jak i społeczności emeryckiej.