Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII Zjazd Delegatów Oddziału ZEiRP RP Województwa Łódzkiego

W dniu 22 marca 2023 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbył się VIII Zjazd Delegatów Oddziału ZEiRP RP Województwa Łódzkiego.

W zjeździe uczestniczyli delegaci 22 kół oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Prezes ZG naszego związku kol. Zygmunt Politowski, Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego – st. bryg. Sebastian Kościsty, Naczelnik Wydziału Logistyki KW st. bryg. Wojciech Wieloch, Naczelnik Wydziału Kadr KW – Piotr Łukasik oraz mł. kpt. Katarzyna Doliwa-Sumera – Specjalista WL KW – osoba zajmująca się sprawami emerytów i rencistów z terenu woj. łódzkiego.

Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes ZOW kol. Krystyna Zwierzchowska. Na początku uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłych koleżankach i kolegach, którzy odeszli na wieczną służbę w czasie minionej kadencji.

Następnie wybrano Prezydium Zjazdu, którego przewodniczącym został kol. Marian Kryczkowski.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności ZOW Wiceprezes Leszek Kobacki podziękował kol. Krystynie Zwierzchowskiej za włożone serce i podjęcie się pełnienia funkcji Prezesa ZOW w bardzo trudnym okresie.

Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Skarbnika oraz KR OW. Po dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do wyboru nowych władz ZOW i KR OW.

Zjazd zdecydował, że ZOW będzie składał się z 7 członków, który ukonstytuował się następująco:

1/ Kobacki Leszek – Prezes

2/ Chrzanowski Krzysztof _ Wiceprezes

3/ Ziółkowski Piotr – Sekretarz

4/ Bohdanowicz Andrzej – Skarbnik

5/ Kępka Andrzej – członek

6/ Lipiński Sławomir – członek

7/ Rzepka Dariusz – członek.

Wybrano również 3 osobowy skład KR OW :

1/ Sobierajski Jerzy – Przewodniczący

2/ Chaicki Leszek – Z-ca Przewodniczącego

3/ Dulas Kazimierz – sekretarz

Delegatami na Zjazd Krajowy wybrano: Zdun Kazimierz, Mańko Ireneusz, Kobacki Leszek, Chrzanowski Krzysztof oraz Dulas Kazimierz.

Po omówieniu najistotniejszych tematów dotyczących najbliższej przyszłości Zjazd został zakończony, a nowo wybrany Prezes ZOW zaprosił wszystkich do miejscowości Kotliny, gdzie w budynku OSP Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało dla uczestników Zjazdu świąteczny poczęstunek, od tradycyjnego barszczyku poczynając.

Opr. Leszek Kobacki

Zdj. Kazimierz Dulas