Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA  nr 8 ZEIRP RP w CZĘSTOCHOWIE

    W dniu 08.12.2023 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła nr 8 w Częstochowie

  Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Czesław Mila. Powitał zaproszonych Gości, członków koła oraz niezrzeszonych emerytów i rencistów regionu częstochowskiego. Zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem świąteczno-noworocznym. Uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków.

  Prezes Koła kol. Czesław Mila przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu koła za rok 2023. Za najważniejsze zrealizowane zadania wymienił m.inn.: zorganizowanie Jubileuszu 25-lecia Koła nr 8, dwie imprezy turystyczno – rekreacyjne: wyjazd zagraniczny i krajowy członków Koła, turniej gry w kręgle, spotkania Jubileuszowe emerytów w wieku 70-90 lat życia z udziałem Komendanta Miejskiego PSP, współdziałanie z kierownictwem KMPSP w działaniach: udzielania zapomóg z funduszu socjalnego dla emerytów, rencistów wnioskujących o pomoc w związku z ich trudną sytuacją losową, zdrowotną oraz współorganizowanie spotkań: świąteczno-noworocznych i spotkania z okazji Dnia   Strażaka. Prezes przedstawił również plan działalności Koła na rok 2024, w którym zapowiedział kontynuację sprawdzonych, dotychczas realizowanych zamierzeń.

  Skarbnik Koła kol. Ewa Sokolińska przedstawiła Sprawozdanie finansowe dot. zadań realizowanych przez Zarząd w Kole w roku sprawozdawczym – za 11 m-cy 2023r.

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jacek Koniarski przedstawił Sprawozdanie dot. działalności statutowej, prowadzonych spraw finansowych realizowanych przez Zarząd w Kole za rok sprawozdawczy 2023. Komisja nie wniosła żadnych uwag do działalności statutowej i finansowej Zarządu Koła.

  W dyskusji nad przedłożonymi sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła podejmowano tematy terminów i kierunków imprez wyjazdowych.

    Na zakończenie Zebrania w swoich wystąpieniach reprezentujący Komendanta Miejskiego PSP st. kpt poż. Rafał Czerwiński pogratulował i podziękował Prezesowi Koła za sprawną działalność Zarządu na rzecz emerytów pożarnictwa, przekazał życzenia spokojnych świątecznych dni oraz pomyślności i zdrowia w Nowym 2024 roku. Do życzeń przyłączył się Prezes Koła nr 19 w Koniecpolu kol. Paweł Zasępa, przypominając, że 12 lat wcześniej wyłączyli się z częstochowskiego Koła, by założyć własne. Pogratulował prężnej działalności koła i potwierdził utrzymanie dobrej współpracy obu zarządów w kolejnych latach. Z pośród członków kola kol. Elżbieta Kościeńczyk wdowa po strażaku wręczyła Prezesowi Koła rękodzieło – choinkę świąteczną z podziękowaniami za dotychczasową społeczną działalność.

   Prezes kol. Czesław Mila zakończył Zebranie Koła i wspólnie z Komendantem Miejskim zaprosili zgromadzonych na uroczysty Świąteczno-noworoczny obiad i zabawę taneczną. Tradycyjnie, oczekiwane spotkanie emerytów, rencistów i wdów po strażakach przebiegło w ciepłej, miłej i wspomnieniowej atmosferze.