Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA w OLSZTYNIE

W  dniu  25.01.2023r,  odbyło się  walne zebranie sprawozdawco  wyborcze w zebraniu uczestniczyło 52  osoby łącznie z  zaproszonymi gośćmi.

Zaproszeni goście to:

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego   ADAM    JASTRZĘBSKI

Zastępca Komendanta  Miejskiego          MAREK  GRYKIN

Zebranie  otworzył Prezes  Zbigniew Łupina przywitał wszystkich uczestników i przedstawił program zebrania następnie zgodnie z programem:

Uczciliśmy  minutą ciszy zmarłych członków koła oraz wszystkich  strażaków.

Walne zebranie było okazją wręczenia  ligitmacji  nowo przyjętym członkom które to wręczył  Prezes  Zarządu Odziału Wojewódzkiego   Stanisław  Mikulak  i  honorowy Prezes  Tadeusz  Jakubik.

 Nowo przyjęci do naszego Koła to:

Jasiński  Maciej

Brokos   Mirosław

ów   Ryszard

Eljasiak  Marek

Prezes Zbigniew Łupina  przedstawił sprawozdanie z działalności koła za lata 2019 – 2022.

Sekretarz   Andrzej Hrynakowski  przedstawił sprawozdanie finansowe.

 Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Grzegorz Wieczorek odczytał protokół z kontroli Koła i  pozytywnie zaopiniował  działalność koła w trudnym okresie pandemicznym.

Na przewodniczącego  zebrania jednogłośnie wybrano  Ryszarda  Harasim

Sekretarzem zebrania  wybrany został jednogłośnie   Stanisław Pabijanek.

Uczestnicy zebrania  dali absolutorium  ustępującemu  Zarządowi Koła

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz Koła na  lata 2023 – 2026

W wyniku  przeprowadzonych wyborów jednogłośnie wybrano nowy Zarząd  Koła , Komisję Rewizyjną i Delegatów  do Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie.                     

Zarząd  Koła Olsztyńskiego:

Prezes           Kiernozek Andrzej

Wiceprezes      Pisarski  Stanisław

Skarbnik         Hrynakowski  Andrzej

Sekretarz         Jeznach  Wojciech

Członek          Madaliński  Andrzej

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący    Świrski  Marek

Sekretarz           Stempliński  Zbigniew

Członek            Komsta  Tadeusz

Kandydaci na delegatów:

  •  Matczyński  Grzegorz
  •  Łupina   Zbigniew
  •  Kamola Jacek
  •  Hrynakowski  Andrzej
  •  Kiernozek    Andrzej

Zaproszeni goście  komendanci  i prezes  przestawili  krótką informację  na temat działalności  i życzyli  zebranym dużo  zdrowia szczęści  w  2023r.

Nowo wybrany Prezes Andrzej Kiernozek  zapowiedział  kontynuację  działalności                         zgodnie ze Statutem   Związku,  złożył gratulację   i życzenia wszystkim uczestnikom  zebrania  i zaproszonym gościom .  

 Na tym   zebranie   zakończono.

Na zebraniu   serwowano kawę , herbatę .napoje ,ciasto .  Przy  wyjściu   były do wzięcia   kalendarze  na  2023r.

                                                                                                              Prezes Koła ZEiRP RP w Olsztynie