Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Walne Zebranie Członków Koła ZEiRP RP w Kwidzynie

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła odbyło się w dniu 17.01.2020 r.
W zebraniu wzięło udział 11 osób z pośród 19 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik.

Miło nam było gościć zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie st. kpt. Piotra Sztypkę.

Tradycyjnie już, zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym.

         Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2019.

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie odczytała kol. Krystyna Witkowska (sekretarz). W swoim sprawozdaniu, nie wnosiła uwag do działalności statutowej Zarządu Koła i prowadzonych spraw finansowych. Zaproponowała w imieniu Komisji Rewizyjnej udzielenie absolutorium dla zarządu Koła za rok sprawozdawczy. Podjęto dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.

W swoim wystąpieniu, z-ca komendanta powiatowego PSP przekazał życzenia noworoczne wszystkim zebranym w imieniu własnym i komendanta powiatowego PSP
tut. Komendy. W tym miejscu, chcielibyśmy podziękować za dotychczasową dobrą współpracę ze strony „komendy” z naszym Kołem.

Obecni na zebraniu członkowie Koła jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Koła za rok 2019.

Zarząd Koła przedłożył propozycje do Planu Pracy na 2020 r. Akceptację uzyskały m.in., takie już cykliczne zamierzenia jak udział w spływie kajakowym czy spotkanie integracyjne. Do udziału w imprezach zapraszamy członków Koła wraz z rodzinami, także tych którzy zamierzają lub jeszcze się wahają ze wstąpieniem do naszego Związku. Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, jesteśmy otwarci także inne propozycje naszych członków.

          Prezes Zarządu Koła zamykając Walne Zebranie, podziękował członkom Związku oraz gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności Nowym 2020 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Tekst i zdjęcia:  Czesław Olejnik