Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

WALNE ZEBRANIE KOŁA ZEiR W TURKU POŁĄCZONE Z NOWOROCZNA IMPREZĄ INTEGRACYJNĄ

W dniu 13.01.2024 w restauracji „Eden” w Turku Zarząd Koła nr 28 ZEiRP RP w Turku zorganizował walne zebranie sprawozdawcze.

Prezes Paweł Rogodziński powitał obecnych członków Koła oraz gości Pana p.o. Komendanta st. bryg. Arkadiusza Janaszkiewicza i Pana bryg. Krzysztofa Kubiaka Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko – Kadrowego i oddał głos Stanisławowi Urbaniakowi przewodniczącemu zebrania.

Członkowie koła mieli okazję zapoznać się ze sprawozdaniami, po czym udzielili absolutorium Zarządowi. Walne zebranie było okazją do wręczenia „Odznak za Zasługi dla ZEiRP RP” Rajmundowi Adamczakowi, Janowi Jasnowskiemu, Jerzemu Pakule, które zasłużeni członkowie otrzymali z rąk Prezesa Pawła Rogodzińskiego i Artura Pietronia członka Zarządu.

Po oficjalnej części spotkania odbyła się noworoczna impreza integracyjna, w którym uczestniczyli członkowie Koła wraz ze współmałżonkami. Prezes serdecznie powitał zebranych składając wszystkim noworoczne życzenia zapraszając do wspólnej zabawy przy muzyce. Dalsza część spotkania przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.

Foto. Kol. Wojciech Tyczka