Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Walne Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRRP w Biłgoraju

W dniu 20 stycznia 2024 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Koła ZEiRRP w Biłgoraju.

Na zaproszenie Zarządu Koła w spotkaniu uczestniczył Pan Andrzej Miazga – Przewodniczący Biłgorajskiej Rady Seniorów oraz mł. bryg. Tomasz Kozioł – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju.

Zebranie rozpoczęto minutą ciszy poświęconej  pamięci ks. kan. Krzysztofa Gajewskiego – Kapelana Strażaków Powiatu Biłgorajskiego oraz kol. Ryszarda Lewczyka,  zmarłych w 2023 r.

Po wysłuchaniu przedstawionych sprawozdań oraz planów pracy na rok bieżący Walne Zebrania udzieliło Zarządowi Koła absolutorium za okres sprawozdawczy. Po zakończeniu zebranie wszyscy jego uczestnicy połamali się opłatkiem, składając sobie noworoczne życzenia. Przed wspólnym obiadem w pobliskiej restauracji  wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia i spędzili kilka minut na rozmowach przy kawie z ciasteczkiem. W zebraniu wzięło udział 29 członków Koła.  

Koło Biłgoraj, 20.01.2024 r.  Walne Zebranie członków Koła w świetlicy KP PSP w Biłgoraju.

 Przy stole prezydialnym od lewej : kol. Marian Szewc – Sekretarz Koła, Anatoliusz Komanowski – Prezes Honorowy Koła, Piotr Cieślak -Prezes Koła, mł. bryg. Tomasz Kozioł – Za-ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju, Krzysztof Michoński – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

ZEiRRP w Lublinie, Andrzej Miazga – Prezes Biłgorajskiej Rady Seniorów

Koło Biłgoraj. Uczestnicy Walnego Zebrania 2024.

I rząd od lewej  Janusz Borowiński,

II rząd od lewej : Paweł Kuszewski, Waldemar Surmacz, Grzegorz Ruszczak, Wiesław Michoński, Wiesław Zabłotni,

III rząd od lewej : Albert Kloc , Sławomir Słoma, Jan Kusz, Krzysztof Popko,

IV rząd od lewej: Wiesław Droździel, Wojciech Popko, Jerzy Mazurek, Tadeusz Myszak, Czesława Oszajca.

V rząd od lewej: Piotr Margol, Jan Małysza, Stanisław Surmacz,

VI rząd od lewej: Henryk Puźniak, Wiesław Krent, Henryk Samulak.

Koło Biłgoraj, 20.01.2024 r.  Walne Zebranie członków Koła w świetlicy KP PSP w Biłgoraju. Pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi gośćmi. Siedzą od lewej: Andrzej Miazga – Przewodniczący Biłgorajskiej Rady Seniorów, Piotr Cieślak Prezes Koła ZEiRRP w Biłgoraju, Anatoliusz Komanowski -Honorowy Prezes Koła Czesława Oszajca, Janusz Borowiński, Marian Szewc, mł. bryg. Tomasz Kozioł – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju, stoją od lewej: Krzysztof Michoński – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRRP w Lublinie, Paweł Kuszewski, Wiesław Zabłotni, Janusz Klecha, Wiesław Krent, Sławomir Zygmunt, Jan Kusz, Albert Kloc, Krzysztof Popko, Henryk Samulak, Stanisław Surmacz, Grzegorz Ruszczak, , Wojciech Popko, Henryk Pużniak, Sławomir Słoma, Waldemar Surmacz, Jan Małysza, Piotr Margol, Tadeusz Myszak, Jerzy Mazurek, Wiesław Droździel, Wiesław Michoński

Informację opracował: Sławomir Zygmunt

Zdjęcia wykonał: Robert Klecha