Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZEiRP RP Koło w Biłgoraju.

Dnia 14 stycznia 2023 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Biłgoraju.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Koła bryg. w st. spocz. Anatoliusz Komanowski witając członków Koła oraz zaproszonych gości: kol. Marka Stanisława Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie oraz Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju   mł. bryg. Tomasza Kozioła.

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Koła oraz sprawozdań finansowych Skarbnika zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

Wybrano nowe władze Zarządu na następną kadencję.

Wieloletni Prezes Koła bryg. w st. spocz. Anatoliusz Komanowski został Honorowym Prezesem Koła.

Odznakę” Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów RP” otrzymał kol. Janusz Klecha

Po zakończeniu obrad podzielono się opłatkiem składając sobie noworoczne życzenia i uczestnicy zebrania udali się na obiad.

Opr. Piotr Cieślak