Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wizyta u lekarza w 60 dni albo zwrot pieniędzy? – MZ odpowiada

Rozwiązanie umożliwiające skorzystanie przez świadczeniobiorcę z prywatnej opieki zdrowotnej w przypadku gdy nie uzyska on świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w gwarantowanym okresie, ma charakter zmiany systemowej i w związku z powyższym wymaga przygotowania kompleksowych rozwiązań uwzględniających wszystkie uwarunkowania obecnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Obecnie prowadzona jest identyfikacja ryzyk, tak aby rozwiązanie to nie spowodowało generowania nadmiernego popytu na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską.

Interpelacja nr 2719 do ministra zdrowia w sprawie obietnicy wyborczej „wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni albo NFZ zwróci pieniądze za wizytę prywatną”

W sobotę 9 września 2023 roku w Tarnowie odbyła się Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej pod nazwą „100 Konkretów!”. Donald Tusk zapowiedział wówczas, że dzień po wygranych wyborach przystąpicie Państwo do realizacji 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Minęło 100 dni Państwa rządów. Przed wyborami swój program zaprezentowała również Trzecia Droga, która współtworzy rząd (30 ministrów).

Niestety do dnia dzisiejszego obiecane przez Trzecią Drogę rozwiązania nie zostały wprowadzone w życie.

Na jakim etapie jest realizacja poniższej obietnicy wyborczej? Kiedy obietnice zostaną wprowadzone w życie?

Wprowadzimy zasadę: wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni albo NFZ zwróci pieniądze za wizytę prywatną.

Jakie będą koszty realizacji tej obietnicy?

Posłanka Anna Baluch

4 maja 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2719 w sprawie obietnicy wyborczej „wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni albo NFZ zwróci pieniądze za wizytę prywatną”

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z interpelacją Pani Anny Baluch, Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obietnicy wyborczej „wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni albo NFZ zwróci pieniądze za wizytę prywatną” (nr 2719), przesłaną przy piśmie Pana Krzysztofa Bosaka, Wicemarszałka Sejmu RP z dnia 9 maja 2024 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Rozwiązanie umożliwiające skorzystanie przez świadczeniobiorcę z prywatnej opieki zdrowotnej w przypadku gdy nie uzyska on świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w gwarantowanym okresie, ma charakter zmiany systemowej i w związku z powyższym wymaga przygotowania kompleksowych rozwiązań uwzględniających wszystkie uwarunkowania obecnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia.

Obecnie prowadzona jest w Ministerstwie Zdrowia identyfikacja ryzyk, tak aby rozwiązanie to nie spowodowało generowania nadmiernego popytu na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – zarówno przez zachowania pacjentów (którzy ze względu na możliwość uzyskania finansowania ze środków publicznych porad w prywatnym sektorze mogą zgłaszać większe zapotrzebowanie na świadczenia, nawet w przypadkach niezasadnych), jak i ze strony świadczeniodawców prywatnego sektora ochrony zdrowia (którzy często udzielają świadczeń opieki zdrowotnej zarówno jako podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i na zasadach komercyjnych). Konieczne jest także uwzględnienie kosztów, jakie wiążą się z takim rozwiązaniem i ich wpływu na budżet, jakim dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Wojciech Konieczny

Warszawa, 16 maja 2024 r.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

źródło: sejm.gov.pl

www.podatki.biz