Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wojewódzki Dzień Strażaka 2021 w Kujawsko-Pomorskim

W Kujawsko-Pomorskim dnia 21 maja 2021 r o godz. 13.00 odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystym oddaniem do użytku nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Świeciu.

W uroczystości uczestniczył zaproszony przez Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendanta Powiatowego, Prezes OW Włodzimierz Marasz.   Został uhonorowany, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Wręczenia dokonał obecny na uroczystości Komendant Główny PSP.

Więcej informacji z przebiegu obchodów Dnia Strażaka, na stronie KW PSP (Dzień Strażaka w Wąbrzeźnie – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – Portal Gov.pl (www.gov.pl) ).

Tam również sprawozdania z powiatowych obchodów Dnia Strażaka w których uczestniczyli Prezesi Kół. Między innymi w Rypinie Jan Tatkowski, w Lipnie Franciszek Łęgosz i w Wąbrzeznie Janusz Kopczyński.

POW.