Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wspólne przedsięwzięcie emerytów i rencistów mundurowych oraz cywilnych

Wspólne przedsięwzięcie emerytów i rencistów mundurowych oraz cywilnych „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR” pod patronatem ZER MSWiA

Wspólne przedsięwzięcie emerytów i rencistów mundurowych oraz cywilnych „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR” pod patronatem ZER MSWiA

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i związków, reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych, jak i cywilnych. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W związku z zaobserwowanym wzrostem i rozwojem przestępczości, której ofiarami są coraz częściej starsi ludzie uruchomiony został projekt pod hasłem „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”. Wspólnie ustalono, że najlepszymi prelegentami, w tym przypadku, będą emeryci i renciści służb mundurowych. Rozmowy dotyczyły podjęcia działań, które przyczynią się do efektywnego wykorzystania potencjału oraz doświadczenia emerytów i rencistów służb mundurowych.

Tematami otwierającymi cykl spotkań będą: wyłudzenia, m.in. metodą na „wnuczka, policjanta”, a także różnego rodzaju oszustwa prowadzone w Internecie. Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony związków i rad seniorów, reprezentujących emerytów i rencistów cywilnych, będzie Pani Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w porozumieniu z Panią Małgorzatą Żuber-Zielicz – Przewodniczącą Warszawskiej Rady Seniorów oraz Panem Tadeuszem Lempkowskim – Przewodniczącym Mazowieckiej Rady Seniorów.

Współpracę z emerytami i rencistami mundurowymi koordynował będzie insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w porozumieniu z prezesami i przewodniczącymi stowarzyszeń i związków emerytów oraz rencistów mundurowych: nadinsp. w st. spocz. Adamem Rapackim – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, insp. w st. spocz. Jerzym Skryckim – I Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, nadbryg. w st. spocz. Zygmuntem Politowskim – Prezesem Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz st. chor. sztab. Sławomirem Matusewiczem – Prezesem Związków Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Projekt prowadzony jest pod patronatem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na czele którego stoi Pani Dyrektor Małgorzata Zdrodowska.

Inaugurujące cykl spotkanie zaplanowane jest na 13 maja 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

„Kierując się misją Zakładu, którą jest „służyć tym, którzy służą i tym, którzy służyli” serdecznie dziękuję wszystkim zebranym za zaangażowanie w projekt, za budujące rozmowy i twórcze działania. Jestem przekonana, że wspólne przedsięwzięcie pozwoli na wykorzystanie potencjału emerytów i rencistów służb mundurowych oraz przyczyni się do podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa emerytów i rencistów cywilnych. Za wszystkie pomysły, zaangażowanie oraz życzliwość, które temu towarzyszą bardzo dziękuję – powiedziała Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.