Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wspomnienie śp. st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Jerzego Palucha

25 października 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku pożegnaliśmy Kolegę i Przyjaciela śp. st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Jerzego Palucha, który 20 października odszedł na wieczną służbę.

Urodził się 17 czerwca 1961 r. w Nowym Targu w rodzinie o tradycjach strażackich. Jego tato – śp. Jan Paluch był również oficerem pożarnictwa.

Śp. Jerzy Paluch służbę w zawodowej ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 17 października 1983 r., podejmując studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po promocji oficerskiej w 1987 r. został skierowany do pełnienia służby na teren woj. Opolskiego, podejmując ją 1 września w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Nysie na stanowisku oficera ds. prewencji. Od 15 lutego 1991 r. do 31 stycznia 2008 r. piastował stanowisko Komendanta Rejonowego/Powiatowego PSP w Głubczycach. Z dniem 1 lutego 2008 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, na którym powierzone zadania realizował do dnia przejścia na zaopatrzenie emerytalne w dniu 31 stycznia 2016 r.

Po przejściu w stan spoczynku działał w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP pełniąc między innymi funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu.

Motto zawarte na medalu wybitym przez Zarząd Główny ZEiRP RP
z okazji 20-lecia Związku brzmi: „Jesteśmy ogniwem ludzi pożarniczego trudu niosący pomoc potrzebującym” – najpełniej obrazuje misję, którą Jerzy Paluch swoim działaniem wcielał w życie.

Drugi człowiek i praca na rzecz drugiego człowieka była dla Niego nadrzędną wartością, celem i zadaniem realizowanym czasem ponad siły, bardzo często kosztem rodziny. Był człowiekiem o najwyższych walorach moralnych. Kierował się wartościami zawartymi w trzech słowach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, którym wiernie służył jako strażak zawodowy i emeryt pożarnictwa i które miał w sercu działając społecznie w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Za zasługi w działalności zawodowej i społecznej został wyróżniony m.in.: srebrnym „Krzyżem Zasługi”, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaką „W Służbie Penitencjarnej”, odznaką „Przyjaciel Harcerstwa”.

Szczęśliwe życie Jerzego oraz Jego rodziny przerwała okrutna i podstępna choroba, która osłabiała Jego organizm i wygrała z Nim walkę o życie.

Na ostatnią ziemską drogę śp. Jerzego przybyli Jego koledzy i przyjaciele strażacy oraz emeryci pożarnictwa z różnych stron Polski: m.in. z Warszawy, Katowic, Wrocławia oraz Opolszczyzny, a także samorządowcy, sąsiedzi oraz delegacja Służby Więziennej z Głubczyc i przedstawiciele prudnickiej oświaty.

Pogrzeb odbył się według ceremoniału pożarniczego.

Przed Mszą Świętą, odprawioną w kościele pw. św. Michała Archanioła w Prudniku, koncelebrowaną przez ks. dr. Stanisława Bogaczewicza – proboszcza tej parafii i kapelana prudnickich strażaków oraz ks. Mariusza Budziarka z parafii w Szybowicach, zostały przy trumnie wystawione trzy posterunki honorowe. Dwa tworzyli Komendanci Powiatowi i Miejski PSP woj. opolskiego, natomiast trzeci nadbrygadierzy/generałowie/ w st. spocz.: Janusz Skulich – były Zastępca Komendanta Głównego PSP, Józef Galica – były Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP i Karol Stępień – były Opolski Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Marek Matczak – były Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Służbę liturgiczną stanowili strażak emeryt z prudnickiego koła oraz strażak z Komendy Powiatowej PSP w Prudniku.

List kondolencyjny od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – odczytał st. bryg. mgr. inż. Arkadiusz Kuźmierski – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który wraz z listem od Komendanta Głównego PSP został przekazany rodzinie śp. Jerzego. Treść listu od emerytów i rencistów pożarnictwa wszystkich szczebli – odczytał bryg. w st. spocz. mgr Henryk Stroński – Prezes Zarządu Koła nr 9 ZEiRP RP w Prudniku, który odczytał również podziękowania od rodziny wszystkim, którzy pomagali Jerzemu za życia i tym, którzy przybyli na pogrzeb.

Zdjęcie, czapkę oraz poduszki z najwyższymi odznaczeniami, którymi śp. Jerzy został wyróżniony podczas pożarniczej służby zawodowej i działalności społecznej, nieśli w kondukcie żałobnym na cmentarz – strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Głubczycach.

Żegnały Go także poczty sztandarowe: Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu oraz Komend Powiatowych/Miejskiej PSP województwa opolskiego.

Po modlitwach na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku, gdzie śp. Jerzy został pochowany – podczas opuszczania trumny do grobu – zostały włączone sygnały dźwiękowe samochodów pożarniczych, towarzysząc Mu w ostatniej ziemskiej drodze.

Śp. st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jerzy Paluch – swoją pożarniczą służbą i działalnością społeczną zapisał się na trwałe na kartach opolskiego i polskiego pożarnictwa.

Żegnając Go nie mówiliśmy żegnaj, lecz do zobaczenia w Domu Ojca, gdzie nasz patron święty FLORIAN przyjmuje z otwartymi ramionami każdego swojego Rycerza, którym był śp. Jerzy Paluch podczas ziemskiego, strażackiego pielgrzymowania.

Cześć Jego pamięci

Opracował: Henryk Stroński