Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

WYBORY I SPOTKANIE OPŁATKOWE MYSZKOWSKICH EMERYTÓW PSP

W dniu 21.12.2022 r .w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Myszków-Nowa Wieś odbyło się spotkanie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zrzeszonych w Kole przy KP PSP w Myszkowie. Tegoroczne spotkanie składało się z dwóch części.

W pierwszej części spotkania odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze któremu przewodniczył kol. Mariusz Szczepański. Zapoznając zebranych z porządkiem zebrania. Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności koła przedstawił Prezes ustępującego Zarządu Marek Łuszczyk, sprawy finansowe -skarbnik kol. Stanisław Łuszczyk, działalność komisji rewizyjnej kol. Andrzej Wiśniewski.

Powołano odpowiednie komisje, rozpoczęto dyskusję po której udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Przystąpiono do wyborów nowych władz koła.

Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo- wyborczego ogłoszono przerwę, po której odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie st. bryg. Sergiusz Wiśniewski składając wszystkim przybyłym na spotkanie wigilijne emerytom życzenia świąteczne.

Słowo boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków ks. kan. Kazimierz Świerdza.

Dalsza część spotkania przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze.