Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wycieczka do Łowicza członków Koła z Tomaszowa Mazowieckiego

W dniu 18 maja br. członkowie koła ZEIRP RP z Tomaszowa Mazowieckiego podczas zorganizowanej wycieczki jednodniowej do Łowicza z okazji Dnia Strażaka skorzystali z oferty programowej i wydatnej pomocy Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Koła w Łowiczu : Leszka Chaickiego i Czesława Moskwy.

Super przewodnik PTTK zapoznał nas z historią dotyczącą ziemi łowickiej, powstania miasta Łowicz oraz tradycjami związanymi z tym terenem.

Odwiedziliśmy również wspaniałe ( prywatne ) Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie.

Zostało założone przez Juliana Brzozowskiego ludowego rzeźbiarza, twórcy kilkuset drewnianych ludowych figur o tematyce historycznej, ilustrujących życie dawnej i współczesnej wsi oraz o tematyce sakralnej. Pierwsze figury zaczęły powstawać w latach 50. XX w.

Najistotniejsze jest to, że te rzeźby są ruchome tworząc podczas pokazu wiele zdarzeń i zachowań miejscowych tradycji .

My, tomaszowiacy, serdecznie polecamy, jeśli ktoś z koleżanek i kolegów będzie na terenie ziemi łowickiej.

Opracowanie i zdjęcia: L. Kobacki