Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wycieczka gdańskich emerytów pożarnictwa po lasach kaszubskich

W ramach wypoczynku zbiorowego Koło Nr 18 ZEiRP przy KW PSP w Gdańsku zorganizowało w dniu 22 kwietnia 2023 r. wycieczkę bryczkami w pięknej scenerii lasów kaszubskich oraz sąsiadujących jezior w rejonie Wieżycy.

Pozyskano zgodę Pana Generała – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na środek transportu – za co bardzo dziękujemy.

Tadeusz Szmytke
Prezes