Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie

Członkowie ZOW w Lublinie wraz z Prezesami Kół ZEiRP RP woj. lubelskiego oraz z innymi członkami Związku w dniach 24 i 25 kwietnia 2022 roku udali się w Tatry do Poronina na wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

W drodze do Poronina uczestnicy wyprawy odwiedzili miejscowość Łążek Garncarski – wieś położoną w województwie lubelskim, w powiecie janowskim – kolebki garncarstwa (http://www.osgmuzeum.pl/historia). Tam dzięki uprzejmości Prezesa Koła ZEiRP RP Janów Lubelski kol. Krzysztofa Kurasiewicza mieliśmy okazję zapoznać się ze sztuką garncarską i podziwiać sprawne dłonie p. Adama Żelasko garncarza kultywującego rodzinne tradycje.

Obrady Zarządu prowadził kol. Stanisław Marek – Prezes ZOW, który powitał zebranych i przedstawił propozycję porządku obrad, który był przesłany wcześniej zainteresowanym. Projekt porządku obrad został przyjęty bez poprawek, jednogłośnie przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym. Na podstawie listy obecności Prezes stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 członków Zarządu (Zarząd liczy 21 członków) oraz że obrady są prawomocne i Zarząd jest władny podejmować wiążące uchwały.

Prezes nawiązał do Planu Pracy ZOW na 2022 rok i stwierdził, że w dniach 14 i 15 czerwca 2022 planowane jest wyjazdowe posiedzenie ZOW w Parczewie, a w październiku 2022 roku planuje się wyjazdowe posiedzenie w Zamczysku Nowym na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w obiektach Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Dyskutowano też o wycieczce dla członków Związku na Mazury planowanej we wrześniu 2022 roku.

Prezes ZOW podał terminy ustalone w ZG ZEiRP RP kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2023 roku. Zgodnie z tym terminarzem Walne Zebrania Członków Koła sprawozdawczo-wyborcze powinny odbyć się do 31.01.2023 r., a dokumenty z tych zebrań należy nadesłać do ZOW do dnia 15.02.2023 r. Do 15.03.2023 r. powinny obradować Zjazdy Delegatów Oddziałów Wojewódzkich Związku (dokumenty do ZGł należy dostarczyć do dnia 30.03.2023 r.). Krajowy Zjazd Delegatów ma się odbyć max. do dnia 30.06.2023 r.

Prezes nawiązał do odkładanego przez nasz ZOW rejestracji ZOW w Krajowym Rejestrze Sądowym. Konkluzją dyskusji było, aby tę sprawę pozostawić do terminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów w 2023 roku, gdzie ma być zmieniany w tym zakresie Statut Związku. Do proponowanych zmian Statutu Związku nawiązał też kol. Jerzy Brzozowski.

Zarząd Główny zwrócił się z prośbą, aby ZOW zgłaszały do ZGł ilościowe zapotrzebowania na Odznakę „Zasłużony dla ZEiRP RP” w terminie do końca listopada na rok następny. W związku z tym ZOW zwraca się z prośbą, aby wnioski na tę Odznakę na 2023 rok opracować i dostarczyć do ZOW max do dnia 20 listopada 2022 roku.

Do końca sierpnia 2022 roku, jeżeli jest taka potrzeba należy opracować wnioski na Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Ppoż.” oraz na Krzyż Zasługi i przekazać go do kol. Adama Skowronka w terminie do końca sierpnia. Odznaczenia powyższe byłyby wręczone podczas Krajowego Zjazdu Delegatów. Bliższych informacji w tej sprawie będzie udzielał kol. Adam Skowronek.

Na 30-lecie Związku Zarząd Główny planuje wybić okolicznościowy medal i wydać książkę opisującą dzieje Związku. Główne obchody jubileuszowe planowane są w połączeniu z obradami Krajowego Zjazdu Delegatów.

ZOW zwraca się jeszcze raz do członków Oddziału Wojewódzkiego o zgłaszanie zapotrzebowania na tomik wierszy naszego kolegi Adama Malugi. Koszt jednego egzemplarza wynosić będzie ok. 16 zł. netto. Ponadto ZOW podjął dwie Uchwały: nr 6/2022 w sprawie: zatwierdzenia wniosków o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” oraz nr 7/2022 w sprawie: dofinansowania wyjazdowego posiedzenia ZOW.

W przerwie między obradami emeryci korzystali z gorących kąpieli w Chochołowskich Termach – popularnym parku wodnym z basenami termalnymi, zjeżdżalniami, spa, saunami, siłownią i restauracją oraz w Termach Szaflary – kompleksie rekreacyjnym z krytymi i odkrytymi basenami termalnymi, saunarium, włoską restauracją i barem. Mieli czas na chwilę modlitwy i zadumy w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach oraz na spacer Krupówkami zakończony w znajomym lokalu WATRA, a w drodze powrotnej dzięki uprzejmości uroczej Pani Kingi – przewodniczki miasta Tarnów uczestnicy wyprawy poznali historię Tarnowa zwiedzając najciekawsze miejsca tego miasta: Bazylikę Katedralną Narodzenia NMP w Tarnowie, Rynek Główny i Ratusz w Tarnowie, przemierzyli spacerkiem, główny deptak miasta – ulicę Wałową, tam mogli podziwiać oryginalną kafejkę – „Cafe Tramwaj”, wysłuchali historii Żydów Tarnowskich w historycznych miejscach: przy Starej Łaźni oraz przy „Bim”-ie jedynej pozostałości po Synagodze Żydowskiej zniszczonej przez Niemców  11 listopada 1939 r.

Nasz wyjazd tradycyjnie podsumował kol. Adam Maluga – Wiceprezes ZOW w swojej rymowance pt. „Dwunaste spotkanie u Guta”, który będzie również zamieszczony we wspomnianym wyżej tomiku wierszy naszego Kolegi Adama Malugi.

Opracował:

Zbyszek Łaziuk

Sekretarz ZOW ZEiRP RP w Lublinie