Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wyjazdowe posiedzenie ZOW i KROW ZEiRP RP woj. łódzkiego

W dniu 29.06.2023 r. w Ośrodku Szkolenia pożarniczego KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu miało miejsce wyjazdowe posiedzenie ZOW i KROW ZEiRP RP woj. łódzkiego. Posiedzenie to połączone było ze spotkaniem z Zespołem Opiniodawczo-Doradczym ZOW, w skład, którego wchodzą wszyscy Prezesi Zarządów Kół naszego związku z terenu woj. łódzkiego.

Celem spotkania było szczegółowe omówienie zadań ujętych w Uchwale Programowej przyjętej na ostatnim Zjeździe Delegatów.  Przyjęto propozycje działań w zakresie organizacyjnym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym oraz socjalnym.

Ponadto, zgodnie z programem miało miejsce wystąpienie p. mł. kpt. Katarzyny Doliwy-Sumery ( Specjalista Wydziału Logistyki KW PSP ) dotyczące omówienia spraw finansowych oraz propozycji zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.

Bardzo ważnym punktem posiedzenia było szczegółowe omówienie tematów dotyczących Statutu związku oraz rejestracji w KRS.

Dzięki merytorycznej i wyczerpującej dyskusji ZOW mógł podjąć uchwałę w tym bardzo ważnym i trudnym temacie.

W spotkaniu uczestniczył również Łódzki Komendant Wojewódzki ndbryg. Grzegorz Janowski, który wsparł nasze działania dobrym słowem i obietnicą ścisłej, dalszej współpracy.

Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce Naczelnika Ośrodku Szkolenia pożarniczego KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu mł. bryg. Jacka Rusa i jego współpracowników za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania z uwzględnieniem uczestnictwa w prezentacji możliwości szkoleniowych .

Wspólny obiad był ostatnim punktem, który został zrealizowany w tym dniu.

Opracował : Leszek Kobacki

Zdjęcia : Kazimierz Dulas