Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Wyjazdowe posiedzenie ZOW ZEiRP RP w Lublinie

z udziałem Komisji Rewizyjnej OW i Prezesów Kół ZEiRP RP woj. lubelskiego w dniu 4 marca 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 47 członków Związku w tym 15 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Posiedzenie prowadził bryg. w st. spocz. Stanisław Marek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Lublinie. Prezes omówił krótko działalność Związku od ostatniego posiedzenia ZOW i problemy nurtujące naszą działalność:

  • kwestia wygaszenia mandatu delegata na KZD spowodowanego wyborem delegata do Zarządu Głównego Związku,
  • wynikające ze Statutu konsekwencje nadania przez KZD tytułu „Członka Honorowego”, takie jak płacenie składek, pełnienie funkcji w strukturach Związku i inne,
  • rejestracja naszego Oddziału w KRS (czekamy na decyzję sądu po naszym odwołaniu i naniesieniu poprawek).

Głos zabrał Kol. Zbyszek Łaziuk, który omówił pokrótce kampanię Walnych Zebrań Członków Kół za 2023 r. Można stwierdzić poprawę w sporządzonej dokumentacji z działalności Kół Związku. Zdarzyły się drobne pomyłki arytmetyczne w Sprawozdaniu Finansowym. Sprawozdanie finansowe i informacje związane z finansami ZOW przedstawił Prezes ZOW. Kol. Marian Szewc przedstawił zebranym informację z działalności KR OW w Lublinie za 2023 rok. oraz w skrócie Protokół z kontroli działalności ZOW za 2023 r. i Sprawozdanie Roczne z działalności KR OW.

Jak wszystkim wiadomo trzej nasi koledzy: Krzysztof Kurasiewicz, Wiesław Tomczuk i Krzysztof Wójcik decyzją LKW PSP w Lublinie zostali powołani do składu Komisji Socjalnej przy LKW PSP w Lublinie. W dniu 14 lutego 2024 r. odbyło się jej posiedzenie. Kol. Krzysztof Kurasiewicz przedstawił kilka spraw i wniosków wypływających z analizy wniosków i dokumentów, nad jakimi Komisja pracowała na tym posiedzeniu, które przedstawiono poniżej:

  • W okresie od grudnia 2023 do końca lutego 2024 napłynęło 95 wniosków.
  • dofinansowanie do spotkań integracyjnych organizowanych przez Koła w 2024 r. wynosić będzie 24,50 zł na uczestnika,
  • jest prośba, aby przy decyzji o napisaniu wniosku o wsparcie przeanalizować „Regulamin korzystania ze świadczeń ….” pod kątem zależności wysokości finansowania a uzyskanego wsparcia.

Po dyskusji postanowiono, że koledzy delegowani do pracy wypracują wnioski zmierzające do zmiany Regulaminu ułatwiające i upraszczające składanie wniosków.

Jubileusz 30-lecia Związku jest wstępnie planowany na miesiąc październik i to zarówno na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Przypominamy, że z tej okazji ZGł ZEiRP RP wyda okolicznościowy medal – Sekretarz ZOW kol. Zbyszek Łaziuk czeka na zgłoszenia ilościowe z poszczególnych Kół. Koszt medalu – 20 zł/szt. W związku z przygotowaniami do druku II edycji „Księgi Zasłużonych dla ZEiRP RP woj. lubelskiego” kol. Zbyszek Łaziuk przedstawił kandydatury nadesłane przez prezesów ZK. Po dyskusji ZOW podjął uchwałę o wpisaniu do „Księgi …” 38 członków Związku. Dla przypomnienia w I edycji „Księgi …” zapisano 65 osób. Kol. Zbyszek Łaziuk podziękował wszystkim za współprace przy tworzeniu książki „Działalność kulturalna, wypoczynkowa i rekreacyjna ZEiRP RP na Lubelszczyźnie”.

Kol. Adam Skowronek przedstawił informację o odznaczeniach i wyróżnieniach w 2023 r. oraz o wnioskach składanych na 2024. ZOW podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosków składanych przez Koła i Prezydium ZOW.

W sprawach bieżących Prezes ZOW poinformował zebranych o najbliższych planach zamierzeniach:

  • na planowaną wycieczkę do woj. lubuskiego w dniach 16-20 czerwca są jeszcze wolne miejsca – zapisy u Sekretarza ZOW,
  • na wyjazd grupowy do sanatorium w dniach 21-28 września 2024 r. też są wolne miejsca – zapisy u Prezesa ZOW.
  • we wrześniu planowane jest wyjazdowe posiedzenie ZOW w Biłgoraju – Koło Biłgoraj pracuje nad atrakcjami.

Kol. Jerzy Brzozowski nasz Kronikarz zwrócił się do zebranych z apelem o systematyczną pracę nad kronikami Kół – bo tylko taka praca gwarantuje rzetelne przekazywanie spraw potomnym, młodszym kolegom wstępującym w szeregi Związku. Ponadto zwrócił uwagę na staranność w opisywaniu zamieszczanych zdjęć. Należy opisać na jakim tle wykonano fotografię i osoby tam widoczne(od lewej, od dołu fotografii do prawej, do góry) najpierw imię potem nazwisko. Ponadto Kol. Jurek zachęcił do zamieszczania informacji z Kół na zakładkach stron macierzystych Komend i na stronie internetowej Związku. Podaję adres, na który należy takie informacje wraz ze zdjęciami przesyłać: mpnet@wp.pl W wysyłanym materiale na końcu tekstu prosimy wpisywać autora tekstu i autora zdjęć.

Tradycyjnie już Prezes ZOW zwołując wyjazdowe posiedzenie ZOW organizuje atrakcje w postaci zwiedzania ciekawych miejsc, a wraz z członkami ZOW jadą również Prezesi ZK, członkowie KR OW, jak też inni członkowie Związku i ich rodziny – w miarę wolnych miejsc oczywiście. Tym razem wyjechało  47 uczestników. Bazę noclegową stanowił pensjonat U GUTA-MOSTOWEGO w Poroninie. W drodze do Poronina zwiedzano miejscowość uzdrowiskową Rabka-Zdrój, gdzie p. Agnieszka Barnowska – Przewodnik Beskidzki przybliżyła nam historię i współczesność Rabki. Wycieczkowicze zrobili zdjęcie na tle pomnika Św. Mikołaja stojącego przy dworcu kolejowym. Pani Agnieszka poprowadziła uczestników po Parku Zdrojowym pokazując Ujęcie Wody HELENA, tężnie solankowe i pomnik Św. Jana Pawła II, przy którym wykonano również zdjęcie. Jadąc dalej w stronę Poronina odwiedzono lotnisko Aeroklubu Nowy Targ, przy którym znajduje się punkt widokowy z piękną panoramą na miasto. W tym miejscu p. Agnieszka opowiedziała ciekawostki o mieście. W przerwach między obradami uczestnicy rozkoszowali się gorącymi wodami geotermalnymi w Chochołowie – niestety każdego dnia pomimo wczesnej pory dnia było bardzo tłoczno. A wieczorami był czas na wspólne biesiadowanie przy smakołykach przygotowanym przez p. Pawła Guta-Mostowego. Był też czas na spacer po Krupówkach w Zakopanem, gdzie można kupić pamiątki i wypić grzańca oraz na chwilę zadumy i modlitwę w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Autokaru na wyjazd użyczył nowy LKW PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz.

Opracował

Zbyszek Łaziuk