Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

XVII Memoriał im. Krzysztofa Bobra za nami!

W dniu 7 października 2023 r w hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena odbył się po raz 17. Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłce siatkowej. W turnieju wzięło udział 5 zespołów, które tworzyli funkcjonariuszy pożarnictwa. Turniej po raz drugi odbył się pod patronatem Ryszarda Chmielowicza – Starosty Gryfickiego.

Wszystkich zgromadzonych na turnieju przywitał serdecznie Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach Artur Rogiński, głos zabrali również Wicestarosta Powiatu Gryfickiego Waldemar Wawrzyniak oraz Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gryficach mł. bryg.w st. spocz. Leonard Rysak. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała wdowa po zmarłym Krzysztofie Bobrze, Pani Larysa Bober.

Po oficjalnej części sportowcy rozpoczęli rywalizację piłkarską , natomiast delegacja udała się tradycyjnie na cmentarz Komunalny, aby złożyć pod pomnikiem kwiaty i znicze ku pamięci zmarłego kolegi.

Gośćmi turnieju byli Komendanci Powiatowi PSP ; bryg. Józef Brzeziński ze Świdwina i bryg. Roman Pikulski z Kamienia Pomorskiego

Turniej, który odbył się dziś po raz siedemnasty, ma na celu rozwijanie kultury fizycznej funkcjonariuszy pożarnictwa oraz integrację środowiska pożarniczego na terenie powiatu gryfickiego.

Wyniki końcowe;

1 miejsce – emeryci pożarnictwa

2 Zmiana 1 JRG PSP Gryfice

3 Zmiana 3 JRG PSP Gryfice,

4 Pracownicy administracyjni KP PSP

5 Zmiana 2 JRG PSP Gryfice .

Oficjalnego wręczenia dyplomów i pucharów dokonał Wice Starosta Powiatu Gryfickiego

Waldemar Wawrzyniak oraz wdowa po zmarłym funkcjonariuszu Pani Larysa Bober.

Składam serdeczne podziękowania Staroście za u fundowanie pucharów i dyplomów , również składam podziękowania dla Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i Promocji Gryf Arena w Gryficach oraz wszystkim funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Gryficach za włożony trud w organizację XVII Memoriału im. Krzysztofa Bobra.

Do zobaczenia za rok.

Prezes Zarządu Koła

ZE i R Poż. RP

mł.bryg.w st.spocz Leonard Rysak