Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zasiłek pogrzebowy będzie waloryzowany analogicznie do emerytur i rent?

Wysokość zasiłku pogrzebowego ma być waloryzowana na zasadach, na jakich są obecnie waloryzowane m.in. emerytury i renty – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowała sejmowa komisja ds. petycji. Kwota zasiłku wynosi obecnie 4 tys. zł i pozostaje zamrożona od ponad 10 lat.

Koszty waloryzacji szacuje się na ponad 2 mld zł w perspektywie czasowej do końca 2030 r.

Obecnie zasiłek pogrzebowy jest kwotą stałą i wynosi 4 tys. zł. Komisyjny projekt zakłada, że zasiłek pogrzebowy miałby zacząć podlegać waloryzacji, do której zastosowanie znalazłyby przepisy art. 88 i 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W konsekwencji zasiłek byłby waloryzowany na zasadach, jakie obecnie dotyczą waloryzacji emerytur i rent.

„Realna wartość zasiłku pogrzebowego, w szczególności w relacji do kosztów pogrzebów, znacznie zmalała od czasu ustalenia tej kwoty. Kwota ta obecnie nie pozwala na spełnienie podstawowej funkcji zasiłku pogrzebowego – nie zapewnia bowiem możliwości godnego pochówku. Bardzo często rodziny muszą się zapożyczać, aby zorganizować nawet skromny pogrzeb” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Koszty waloryzacji zasiłku pogrzebowego oszacowano na ok. 2,25 mld zł w ciągu 8 lat (2023-2030).

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez sejmową komisję ds. petycji – projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt trafił do Sejmu 18 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

www.podatki.biz

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski