Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

ZEBRANIE JANOWSKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

Dnia 18 lipca 2021 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebraniu przewodniczył Kol. Krzysztof Kurasiewicz – Prezes Koła, który na wstępie spotkania przywitał zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów. W trakcie spotkania trzech emerytów janowskiego Koła Kol. Józef Flis, Józef Mucha i Józef Wojtan otrzymało listy gratulacyjne adresowane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

Podczas spotkania Prezes Zarządu Koła Krzysztof Kurasiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności koła za rok 2020, Skarbnik Koła, Kol. Stanisław Mucha omówił sprawozdanie z działalności finansowej Koła, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Zbigniew Mucha przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.

Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi Koła odbyła się dyskusja w trakcie, której złożono wnioski do planu działalności Koła do końca 2021 roku.

Miłym akcentem spotkania było przyjęcie w poczet członków naszego Koła Kol. Zbigniewa Kusego i Mirosława Powęzki. Po zakończonym zebraniu wykonano pamiątkowe zdjęcie i spotkano się na wspólnym obiedzie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Koła w Janowie Lubelskim

bryg. w st. spocz. Krzysztof Kurasiewicz