Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

ZEBRANIE KOŁA LUBLIN w „UROCZYSKU DĄBROWA”

W dniu 17 czerwca 2021 r. w „UROCZYSKU DĄBROWA” nad Zalewem Zemborzyckim odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Lublin Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

Zebraniu przewodniczył Prezes Koła Kol. Stanisław Marek, który przywitał  uczestników zebrania, w tym również Kolegę Mariana Ziętka Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie.

Po zapoznaniu uczestników zebrania z programem spotkania uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie członków Koła, w tym Prezesa Piotra Pawła Dworaka oraz Kolegi bryg. Stefana Gmitruka.

Następnie wręczono odznaczenia i listy gratulacyjne zasłużonym emerytom i jubilatom. Odznakami „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” zostali wyróżnieni: Kol. Janina Żochowska, Kol. Mieczysław Grygiel, Kol. Henryk Gryta, Kol. Wiesław Piotrowicz Kol. Janusz Sudół i Kol. Kazimierz Mitera.

Wręczenia Odznak Honorowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” dokonał członek Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Kol. Stanisław Marek.

Listami gratulacyjnymi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie z okazji 85, 80, 70, 65, 60 rocznicy urodzin zostali uhonorowani następujący  członkowie Koła: Irena Duda, Janusz Sudół, Jakubas Jerzy, Halina Kamińska, Mirosław Gwarda.

W dalszej części zebrania Prezes Koła Kol. Stanisław Marek przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2020 oraz zapoznał uczestników zebrania z realizacją funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa.

Sprawozdanie finansowe Koła w Lublinie za 2020 r. zaprezentowała uczestnikom zebrania Koleżanka Elżbieta Żydek (Skarbnik Koła).

Z wynikami kontroli Koła Lublin przeprowadzonej przez komisję rewizyjną za okres 2020 r. zapoznała uczestników zebrania Sekretarz Komisji Koleżanka Halina Kamińska. W ocenie komisji działalność merytoryczna Koła została oceniona jako prawidłowa.. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Koła, sprawozdania finansowego oraz ustaleń pokontrolnych po kontroli Koła przez komisję rewizyjną, uczestnicy zebrania w głosowaniu jawnym  jednogłośnie przez aklamację pozytywnie zaakceptowali działalność Koła ZE i RP RP w Lublinie za 2020 r.

Po wymianie propozycji uczestników zebrania na temat działalności w 2021 r. Prezes Koła zaprezentował uczestnikom zebrania  zakres planu działania Zarządu Koła Lublin na 2021 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń. Zebranie sprawozdawcze zakończyło się na leśnej polanie okolicznościowym cateringowym obiadem oraz grillem przy ognisku i muzyce.

 

tekst: Kazimierz Mitera
zdjęcia: Adam Skowronek