Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zebranie Sprawozdawcze Koła z Jastrzębia-Zdroju

Dnia 23 lutego 2024 roku w restauracji „Hotelowa” w Zebrzydowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła z Jastrzębia-Zdroju.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście

– Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Katowicach kol. Roman Szłapa

– Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju         bryg. Jan Cepiel

W trakcie Zebrania odznaczono Odznaką za „Zasługi dla ZEiRP RP”

– kol. Gruchlik Jerzy

– kol. Markewka Jan

– kol. Tobiasz Marian

Sprawozdania za rok 2023 złożył

– Prezes Zarządu Koła Stanisław Bazgier, Skarbnik Tobiasz Marian i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Pawliczek, następnie udzielono absolutorium Zarządowi Koła.

Po zakończeniu oficjalnej części zebrania wyświetlono prezentacje z działalności Koła od założenia tj. 2014 roku.