Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZEiRP RP W JANOWIE LUBELSKIM

Dnia 22 stycznia 2023 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości obecny był Komendant Powiatowy PSP w Janowie lubelskim st.bryg.Grzegorz Pazdrak.

Zebraniu przewodniczył Kol. Krzysztof Kurasiewicz– Prezes Koła, przywitał zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów. Wręczono listy gratulacyjne adresowane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP z okazji jubileuszu urodzin( Dudek Franciszek, Sokal Mieczysław, Kania Czesław ,Skubik Andrzej,  Tatko Franciszek, Fac Ryszard, Tyra Stanisław, Kliza Tomasz, Kusy Józef, Krakowski Stanisław, Mróz Wiesław).

W porządku zebrania  znalazło się sprawozdanie z działalności Koła,  sprawozdanie z działalności  finansowej skarbnika Koła oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Wybrano nowy Zarząd Koła, Komisje Rewizyjną oraz dwóch delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

 Następnie przyjęty został plan działalności Koła na 2023 rok.

Po zakończonym zebraniu wykonano pamiątkowe zdjęcie i udano się na wspólny obiad.

                                                                              Z poważaniem

                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                     Koła ZEiRP RP w Janowie Lubelskim

                                                                                      bryg.w st. spocz. Krzysztof Kurasiewicz