Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zebranie sprawozdawcze ZEiRP RP Koła w Olsztynie

W dniu 12.01.2024r. o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Ośrodka Szkolenia PSP w Gutkowie odbyło się zebranie sprawozdawcze ZEiRP RP  KOŁA  w OLSZTYNIE

W zebraniu uczestniczyło 47 osób  oraz zaproszeni goście to:

st bryg Sergiusz Dłuski  Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie

 Jarosław Jakubik  wiceprezes Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie.

Zebranie otworzył Prezes  Andrzej Kiernozek, który serdecznie  przywitał wszystkich uczestników  naszego spotkania.

Minutą ciszy uczciliśmy wszystkich zmarłych strażaków oraz członków naszego Koła i ich żony.

Następnie przeszliśmy do spraw bieżących naszego zebranie.

Wiceprezes  Jarosław Jakubik oraz prezes Andrzej  Kiernozek wręczyli nowo przyjętemu członkowi naszego koła olsztyńskiego    panu  JANUSZ  MATRAS legitymację  członkowską oraz znaczek związkowy.

1.Prezes  ZEiRP RP Koła olsztyńskiego ANDRZEJ KIERNOZEK przedstawił sprawozdanie  z działalności za rok 2023r. oraz przedstawił plan działania na rok 2024r.

2 .Skarbnik ANDRZEJ HRYNAKOWSKI złożył sprawozdanie Finansowe za 2023r.

3 . Przewodniczący Komisji Rewizyjnie MAREK ŚWIRSKI  odczytał Protokół Komisji Rewizyjnej i zaproponował udzielenia absolutorium.

 4. W głosowaniu 100 %  obecnych udzieliło absolutorium Zarządowi ZEiRP RP Koła w Olsztynie.

Podczas dyskusji zostały przekazane informacje i poruszone następujące tematy:

  • Poinformowaliśmy o wzroście składki członkowskiej  4 zł miesięcznie

48 zł  za rok zgodnie  z uchwałą  Zarządu Głównego ZEiRP RP

  • Zarząd oddziału wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie podjął decyzję o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Jak wykorzystano Fundusz socjalnego w 2023r
  • Jak nas znaleźć w intrenecie, gdzie znajduje się nasza strona
  •  Informacja o organizowanej wycieczce do Rumuni
  • Zachęcaliśmy do  korzystania z biletu  zniżkowego PKP
  • Padło pytanie i wywiązała się dyskusja czy i kiedy będzie można umieścić legitymację emeryta PSP w aplikacji M-obywatel
  • Wywiązała się dyskusja co ze składkami  na ubezpieczenie emerytalne które odprowadzają pracujący emeryci służb mundurowych

Zastępca Komendanta st bryg Sergiusz Dłuski poinformował o nowościach w sprzęcie w komendzie miejskiej PSP w Olsztynie i złożył życzenia.

Wiceprezes Jarosław Jakubik omówił działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP  w Olsztynie oraz złożył życzenia.

Honorowy Prezes  Tadeusz Jakubik  przedstawił krótką historię naszego związku Emerytów i prosił aby zarząd zainteresował  się  naszymi najstarszymi członkami   związku.

Na zakończenie zebrania Prezes Andrzej Kiernozek podziękował wszystkim uczestnikom zebrania szczególnie Zarządowi, Komisji Rewizyjnej , Komendzie Wojewódzkie ,Miejskiej PSP ,pracownikom cywilnym komendy za miłą i wzorową współpracę.

Następnie Prezes złożył życzenia noworoczne  szczęścia i zdrowia dla  wszystkich emerytów i rencistów  oraz strażaków.

  W  trakcje zebrania można było skorzystać z bufetu w którym serwowano herbatę, kawę, ciasteczka, rogaliki,  następnie zjedliśmy obfity obiad na koniec podano  smaczny tort czekoladowy.

Po obiedzie zwiedziliśmy Ośrodek Szkolenia i zapoznaliśmy się z nowym sprzętem, nowymi obiektami do ćwiczeń znajdującym się terenie  Ośrodka Szkolenia PSP w Gutkowie .

Przy wyjściu każdy otrzymał Kalendarz Strażacki na 2024r

Opracował:  W.  Jeznach    A. Kiernozek 

Olsztyn 12.01.2024r.