Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła ZEiRP RP w Gryficach

W dniu 10.02.2023 r. w Sali konferencyjnej KP PSP Gryfice odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze za okres minionej kadencji 2019-2022 r. W zebraniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Gryficach bryg. Andrzej Gołdyn. Na wstępie zebrania odznaczono długoletniego Sekretarza Koła Odznaką Zasłużony dla ZEiRP RP st.ogn. w st. spocz. Janusza Modranego. Odznaczenie wręczył członek Zarządu Woj. ZEiRP RP w Szczecinie mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak z udziałem Komendanta Powiatowego PSP bryg. Andrzeja Gołdyna.

Ponadto dokonano wyróżnienia Listem Gratulacyjnym Jubilata st. ogn. w st. spocz. Władysława Karga z okazji ukończenia 80 lat życia. Dla odznaczonego i wyróżnionego były to wzruszające chwile, popłynęły nawet łzy.

W dalszej części zebrania po przedstawieniu sprawozdań i odbytej dyskusji wybrano nowy Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną oraz delegatów na VIII Wojewódzki Zjazd Związku Emerytów i Rencistów w Szczecinie. Nowy Zarząd Koła przedstawia się następujące:

Prezes – Leonard Rysak , Vice Prezes Jan Lenard, Sekretarz- Jacek Klupa, Skarbnik – Piotr Pikulski, Członek Zarządu – Wiesław Kalinkiewicz.

Komisja Rewizyjna : Andrzej Lenard- Przewodniczący, Czesław Orłowski – Sekretarz, Zbigniew Sałaga – Członek.

Delegaci na Zjazd ZEiRP RP – Leonard Rysak, Wiesław Kalinkiewicz, Jan Lenard. Dla nowego Zarządu Koła życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji zadań dla dobra wspólnoty emeryckiej.

Zdjęcia: Opracował:

mł. asp. Krzysztof Janiszewski mł.bryg. w st. spocz. Leonard Rysak