Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole Świdnickim

W dniu 26 stycznia 2023r. w sali konferencyjnej Komendy PSP w Świdniku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Koła Świdnickiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
W Zebraniu wzięło udział 26 członków. W ramach porządku Zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Koła, finansowe i Komisji Rewizyjnej. Udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Uchwałą Zebrania przyjęto do Koła 5-ciu nowych Członków. Wyróżniono listem okolicznościowym 70 i 80 latków, Kolegów Andrzeja Trześniewskiego i Jana Bąka, członków naszego Koła.

Po przerwie wybrano na kolejną kadencję nowy Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną. Poniżej aktualne składy osobowe:

Zarząd

1.Chęciński Wiesław- Prezes

2.Skoczylas Henryk – V-cePrezes
3.Stefaniec Zbigniew-Sekretarz

4.Bryk Krzysztof-Skarbnik
5.Antoszak Dariusz-Członek6.Dzirba Zbigniew-Członek7.Sawa Jacek-Członek

Komisja Rewizyjna

1.Rusak Wiesław- Przewodniczący
2.Wilkołazki Andrzej- Sekretarz
3.Kaniewski Marian – Członek

Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali Skoczylas Henryk – V-ce Prezes i Stefaniec Zbigniew-Sekretarz Koła.

Swoją obecnością zaszczycił st. bryg. Adam Niemczyk -Komendant Powiatowy PSP
w Świdniku. W krótkim wystąpieniu pogratulował wyboru nowemu Zarządowi, przedstawił najważniejsze sprawy kierowanej jednostki, skierował do zebranych podziękowania za współpracę i najlepsze życzenia na przyszłość.

Na zakończenie organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom Zebrania uroczysty poczęstunek. Poniżej kilka fotografii z przebiegu Zebrania.

Oprac. Zbigniew Stefaniec