Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU WOJWÓDZKIEGO ZEiRP RP w OPOLU

W dniu 22 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach odbył się Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu.

Gośćmi honorowymi Zjazdu byli:

1. Wiceprezes Zarządu Głównego – Pan Wiesław Woszczyna,

2. Członek Zarządu Głównego  – Pan Jerzy Kurek,

3. Członek Zarządu Głównego – Pani Zofia Kozina-Oloś,

4. Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Opolu – Pani bryg. Beata Ochyra,

5. Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach – Pan bryg. Rafał Bisowski,

6. Wicestarosta Krapkowicki – Pani Sabina Gorzkulla Kotzot,

7. Prezes Honorowy Oddziału Wojewódzkiego w Opolu – Pan Tadeusz Śliwa.

             Zjazd Delegatów udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego za działalność w latach 2019-2023.

Prezes Oddziału Ryszard Sajkowski dziękując za zaangażowanie w wykonywanie zadań statutowych Związku wręczył wspólnie z Wiceprezesem ZG Wiesławem Woszczyną oraz Członkiem ZG Zofią Koziną-Oloś pamiątkowe statuetki Św. Floriana oraz dyplomy uznania ustępującym Członkom Zarządu.

Podczas obrad Zjazd Delegatów wyłonił nowe władze Oddziału Wojewódzkiego.

            Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco:

  1. Prezes                                        – Kol. Ryszard  SAJKOWSKI,
  2. Wiceprezes                                – Kol. Krzysztof  GACEK,
  3. Wiceprezes                                – Kol. Józef BRZOZOWSKI,
  4. Sekretarz                                   –  Kol. Leszek STANIOCH,
  5. Skarbnik                                    –  Kol. Urszula  JOSEK,
  6. Członek                                     –  Kol. Henryk STROŃSKI,
  7. Członek                                     –  Kol. Jarosław  NYKIEL.

             Zjazd Delegatów upoważnił Zarząd Oddziału Wojewódzkiego do przedłożenia projektu nowelizacji Statutu Zarządowi Głównemu Związku.

            Wicestarosta Krapkowicki – Pani Sabina Gorzkula-Kotzot podczas swojego wystąpienia   wręczyła Prezesowi Koła w Krapkowicach Panu Józefowi Brzozowskiemu umowę na przekazanie kwoty 3,5 tys. zł. z przeznaczeniem na organizację Dnia Strażaka.

            Obrady przebiegały w przyjaznej atmosferze. Miłym akcentem było wykonanie pamiątkowych zdjęć na zakończenie zjazdu.

Opracował: Leszek Stanioch