Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Życzenia Wielkanocne

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy, radości i pokrzepienia

Dobrą Nowiną  o Zmartwychwstaniu Pańskim.

Niech ten wyjątkowy czas napełnia wszystkich pogodą ducha i siłą do tego,

byśmy zawsze kierowali się miłością bliźniego, solidarnością i służbą

dla naszej strażackiej emeryckiej społeczności.

Życzę Wam, by to co jest w życiu naprawdę ważne znajdowało wśród Was

należne swoje miejsce nadając sens wszystkim Waszym wysiłkom i staraniom.

Radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

życzy Tadeusz Cyrek