Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa śląskiego

W dniu 2022-10-11r. w KP PSP Myszków odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim oraz aktywni członkowie naszej organizacji.

Zaproszeni goście:

– st. bryg. Sergiusz Wiśniewski  – Komendant Powiatowy PSP Myszków 

– st. bryg. Artur Łagiewka  – Komendant Powiatowy PSP Zawiercie

Program posiedzenia:

– omówienie 2- dniowego Posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP

– omówienie zbliżających się wyborach w Kołach terenowych 

– omówiono starania o drugą emeryturę z ZUS dla pracujących po przejściu na emeryturę mundurową.  

Dokonano odznaczenia przez Prezesa ZOW w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie  odznaką „Za Zasługi dla ZEiRP RP” dla następujących osób:

1. st. kpt. Paweł Zawiślak  –  KM PSP Częstochowa

2. kol. Andrzej Szymczyk

3. kol. Jarosław Staszkiewicz 

4. kol. Wojciech Prus

5. kol. Andrzej Wojtach

Złożono życzenia,  kwiaty i …. , za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Helenie i Zbigniew Pęzioł. Następnie zwiedzono  „Muzeum Dawnych Rzemiosł „w Żarkach a na zakończenie odbyło się spotkanie w „Ochotniczej Straży Pożarnej” Przybynów gdzie dyskutowano o problemach naszej organizacji po dwuletniej „pandemii” przy degustacji m.in. smacznych pieczonek.