Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Aktualności

Walne Zebranie Członków Koła w Kwidzynie

2 lutego 2023

Zwyczajne Walne Zebranie Koła odbyło się w dniu 13.01.2023 r. W zebraniu wzięło udział 14 osób z pośród 23 członków Koła. Otwarcia zebrania dokonał Prezes..

więcej

Walne Zebranie Członków Koła w Ostrowie Wielkopolskim

2 lutego 2023

W poniedziałek 30 stycznia 2023 roku w Parczewie odbyło się Walne Zebranie Członków ZEiRP RP Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim. Tegoroczne zebranie było podsumowaniem 4-letniej..

więcej

Założenia projektu ustawy dotyczącej wprowadzenia renty wdowiej

1 lutego 2023

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY „RENTA WDOWIA” W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty rodzinnej przysługującej z tytułu bycia wdową lub wdowcem, osobie..

więcej

Renta wdowia

1 lutego 2023
więcej

Doradca Emerytalny i Ekspert Personalny w ZER MSWiA

1 lutego 2023

W związku z podjętą przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, i zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, inicjatywą utworzenia stanowisk Doradcy Emerytalnego i Eksperta Personalnego w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA informujemy, że w..

więcej

Chełmscy strażacy-seniorzy podsumowali kadencję

31 stycznia 2023

W świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Chełmie w dniu 25.01.2023 r. zebrali się strażacy – seniorzy zrzeszeni w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP..

więcej