Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Śląskie

Ziemia Kłodzka i Skalne Miasto

29 października 2021

W dniach 28-30.09.2021r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego  ZEiRP RP w Katowicach zorganizował wycieczkę do „Ziemia Kłodzka i Skalne Miasto”. Podczas 3 dniowej wycieczki zwiedzano turystyczne miejscowości..

więcej

Spotkanie okolicznościowe z okazji 25-lecia powstania Koła ZEiRP RP w Gliwicach

22 października 2021

W dniu 25.09.2021r. w Bycinie k/Gliwic odbyła się Gala z okazji 25-lecia powstania koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gliwicach. Prezes koła kol…

więcej

Wycieczka do CHORWACJA – DRAMALJ

17 października 2021

        W dniach 10-19 wrzesień 2021r. odbyła się wycieczka do Chorwacji – Dramalj zorganizowana przez koło nr 8 ZEiRP RP w Częstochowie. Z programu wycieczki..

więcej

Wycieczka turystyczno–krajoznawcza po ziemi świętokrzyskiej

20 września 2021

 ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA   W dniach  04-05 września 2021 r. Zarząd Koła ZEiRP RP w Myszkowie zorganizował  wycieczkę turystyczno –krajoznawczą  po ziemi świętokrzyskiej. W pierwszym dniu..

więcej

Posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na Śląsku

7 czerwca 2021

Posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz członków naszej organizacji w Komisji Socjalnej Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego które odbyło się w dniu 2..

więcej

JUBILEUSZE w kole Częstochowa dnia 14.01.2020r

19 stycznia 2020

Jubileusz 75-lecia życia kol. st. bryg.w st. spocz. Eugeniusza Andryszkiewicza oraz Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Magdaleny i Eugeniusza Andryszkiewiczów stały się okazją spotkania Jubilatów z..

więcej